VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 2 av 3

Denna video är giltig från 2014-05-08 kl. 06:00 och tills vidare

Del 2 av 3. Medverkande: Pehr Sällström - Goethe's Colour Theory, Hanne Loreck - The Ornamental and the Diagrammatic: On Early Abstraction and Spiritual Statements, Gertrud Sandqvist - Hilma af Klint and Contemporary Art.

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer som till exempel Kandinsky och Mondrian?