VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Del 1

Denna video är giltig från 2014-05-19 kl. 12:10 och tills vidare

Del 1 av 4. Seminarium på engelska där svenskar och andra ger varierande bilder av Sverige såväl historiskt som i nutid. Deltagare: Åke Daun, Dick Harrison, Svante Nordin, Neil Kent.

Seminariet visas i fyra avsnitt med underrubrikerna: The Idea of Sweden in History, Particularity through the Ages, The Abroad within: Immigration, Neutrality, Policy samt The Next Sweden.