VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Del 2

Denna video är giltig från 2014-05-20 kl. 12:50 och tills vidare

Del 2 av 4. Seminarium på engelska där svenskar och andra ger varierande bilder av Sverige såväl historiskt som i nutid. Deltagare: Lars Trägårdh, Polly Toynbee, Thomas Steinfeld, Timur Atnashev och Olle Wästberg.

Seminariet visas i fyra avsnitt med underrubrikerna: The Idea of Sweden in History, Particularity through the Ages, The Abroad within: Immigration, Neutrality, Policy samt The Next Sweden.