VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Ryssland

Härskaren och kyrkan

Denna video är giltig från 2014-05-21 kl. 06:00 och tills vidare

Del 5 av 5. Professor Per-Arne Bodin berättar om den ryska kyrkans roll i Rysslands historia och nutid. Från 2008

Axess visar en serie program som spelades in på Engelsbergsseminariet 2008. Där samlades en rad experter från hela världen för att samtala om Ryssland/Sovjetunionen och hur dess framtid ser ut. Då var kriget i Georgien aktuellt, nu handlar det om Ukraina. Vilka omoråden kommer det att handla om i framtiden?

I den här serien skärskådar vi Rysslands historia inom ämnen som makten i Kreml, religionen, repression och Gulag samt härskare.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2008, förutan det inledande avsnittet med Kristian Gerner som spelades in i april 2014.