VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Del 3

Denna video är giltig från 2014-05-21 kl. 11:30 och tills vidare

Del 3 av 4. Seminarium på engelska där svenskar och andra ger varierande bilder av Sverige såväl historiskt som i nutid. Med Andrew Brown, Thomas Gür, Richard Swartz, Markus Uvell, Patrick Salmon, Anders Hellner och Anna Jardfelt.

Seminariet visas i fyra avsnitt med underrubrikerna: The Idea of Sweden in History, Particularity through the Ages, The Abroad within: Immigration, Neutrality, Policy samt The Next Sweden.