VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden - Del 4

Denna video är giltig från 2014-05-22 kl. 12:50 och tills vidare

Del 4 av 4. Seminarium på engelska där svenskar och andra ger varierande bilder av Sverige såväl historiskt som i nutid. Deltagare: Per Schlingmann, Åke Daun, Stig-Björn Ljunggren, Widar Andersson, Toby Young, Peje Emilsson och Hans Bergström.

Seminariet visas i fyra avsnitt med underrubrikerna: The Idea of Sweden in History, Particularity through the Ages, The Abroad within: Immigration, Neutrality, Policy samt The Next Sweden.