VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden II

Del 3

Denna video är giltig från 2014-05-25 kl. 06:00 och tills vidare

Del 3 av 3. Seminarium på engelska om bilden av Sverige i den europeiska krisen. Talare: Polly Toynbee - Sweden, Fraser Nelson - Sweden: Britain's Lodestar, Thomas Gür - The Model is Dead - Long Live the Model, Per Schlingmann - The New Sweden, Lars Trägårdh - What is "New" in the New Swedish Model? Sänds otextat.
Hur kunde Sverige bli en förebild för länder med en betydligt mer annorlunda och varierad befolkning? Har det varit till någon nytta? Och är den svenska modellen verkligen en modell? Finns det ett glapp mellan hur den uppfattas och själva verkligheten? Finns det en längtan att skapa en annan politisk ordning? Detta och mycket annat diskuteras på seminariet "Images of Sweden II" som spelades in på svenska ambassadörens residens i London den 22/11 2012.
Moderator: Oliver Kamm.