VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Europa - Del 13

Hans-Olaf Henkel - Euromantikernas misstag

Denna video är giltig från 2014-08-03 kl. 06:00 och tills vidare

Avsnitt 13 av 29 i programserie om Europa. Hans-Olaf Henkel var en tidig försvarare av euron. I dag tycker han att engagemanget för valutaunionen utgör hans yrkeslivs största misstag. I samtal med Thomas Gür förklarar han varför.

Hans-Olaf Henkel är professor i internationell företagsledning vid universitetet i Mannheim. Han har tidigare varit ordförande för German Federation of Business (BDI) och innehaft olika chefspositioner inom multinationella IT-företaget IBM.