VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den personliga integriteten

Del 1 av 2

Denna video är giltig från 2014-06-08 kl. 06:00 och tills vidare

Del 1 av 2. Håller vi på att avskaffa den personliga integriteten alldeles på egen hand? Under ledning av Lotta Gröning hålls föredrag och samtalas om personlig integritet i historien, i vår tid och i framtiden. Medverkande: Dick Harrison, historiker, Olle Abrahamsson, rättschef vid Justitiedepartementet, Krister Thelin, domare och hovrättslagman samt Anna Skarhed, justitiekansler.

Inspelat på Engelsbergs bruk i november 2013