VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Maja Hagerman

Del 10 av 14

Denna video är giltig från 2015-10-28 kl. 13:01 och tills vidare

Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och folkbildare. 2011 utsågs hon till hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet. Nu är hon aktuell med boken Käraste Herman - Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Läkaren och professorn Herman Lundborg i Uppsala var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut 1922-1935. Han hyllade Hitler, ville se ett Sverige med nästan bara nordiskt germanska blonda och blåögda människor och han utvecklade metoder för rasundersökning som senare kom att användas inom SS. Maja Hagerman berättar mer om detta obehagliga kapitel i historien under ett samtal med Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2015.