VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2015/26 - Gabriel Heller Sahlgren

Progressiv pedagogik är boven i dramat

Denna video är giltig från 2015-11-29 kl. 10:00 och tills vidare

Skolresultaten i Sverige faller snabbt men vanliga förklaringar som kommunalisering, friskolor och sjunkande lärarkvalitet håller inte för en närmare granskning, säger skolekonomen Gabriel Heller Sahlgren. En mätbar delförklaring är däremot att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Men därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden. Eleverna gillar sin frihet men forskningen visar på kraftigt negativa kunskapseffekter. Gabriel Heller Sahlgren samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.