VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Mot en ny drogpolitik

Del 2 - Adam Cwejman

Denna video är giltig från 2016-01-01 kl. 20:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Del 2 av 8. Adam Cwejman, författare och liberal debattör, talar under rubriken "Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan". Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.

Bruket av droger utgör ett stort samhällsproblem som kräver stora insatser för att få bukt med. Länge har stränga lagar och hårda straff varit ett riktmärke för att stävja missbruket av illegala droger. Sedan en tid tillbaka har allt fler ifrågasatt metodens effektivitet. Kofi Annan och ett stort antal fd statsmän, liksom den ansedda tidskriften Economist bedriver sedan en tid tillbaka en kamp för legalisering. Legaliseringsförespråkarna menar att den vällovliga kriminaliseringen av narkotika skapar fler problem än den löser och kampen mot narkotikan har misslyckats och det krävs mod att ompröva den förda politiken. Men svaret är inte givet: ökar vi eller minskar vi riskerna för att fler hamnar i narkotikaberoende om vi legaliserar narkotikaklassade preparat?