VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2015/20 - Johan Wiktorin

Vad gör Ryssland i Syrien?

Denna video är giltig från 2015-10-23 kl. 09:15 och tills vidare

Ryssland har skickat flygplan som motsvarar halva det svenska flygvapnet till Syrien. Varför? Skälen är många, säger Johan Wiktorin, vd i underrättelseföretaget Brqthrough. Man vill försäkra sig om att regimen Assad inte faller, behålla sin flottbas och återetablera sig på allvar som en tung aktör i Mellanöstern. Tillsammans med programledaren PJ Anders Linder tar Wiktorin också upp det ryska trycket mot Baltikum och försvarsuppgörelsen mellan regeringen, M, FP och KD. Det är värdefullt med närvaro på Gotland och förbättrad ubåtsjaktförmåga men resurserna är fortfarande otillräckliga. Ingen faktor är mer bekymmersam än att försvarets organisation blivit så liten, konstaterar Wiktorin.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.