VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tyskland - Örjan Berner

Föredrag om Tyskland och Europa

Denna video är giltig från 2015-10-18 kl. 00:50 och tills vidare

Loading player, please wait...
Ambassadör Örjan Berner om Tyskland roll för Europa och EU

Tyskland är Europas ekonomiska supermakt, ett land som till skillnad från många andra länder inom EU har klarat sig bra i den ekonomiska krisen. Ett land som lärt av sin historia och som genom sin effektivitet och vilja till förnyelse har byggt upp en stark ställning. Fram till 1990-talet var detFrankrike som höll i taktpinnen och Tyskland som betalade. Nu är det Tyskland som är starkt och Frankrike som följer. Tyskland skapar sig utvecklingskraft inför framtiden.

Seminarium i Engelsberg 2013