VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Images of Sweden II

Del 2

Denna video är giltig från 2015-08-12 kl. 23:50 och tills vidare

Del 2 av 3. Seminarium på engelska om de svenska friskolornas påverkan. Talare: Rebecca Allen - What Can We Learn From Sweden's Free School Reforms?, Peje Emilsson - From Standardized to Personalized Education, Rachel Wolf - Free Schools in England, Melissa Benn Free Schools in Sweden: Lessons for the UK, PJ Anders Linder - Free Schools in Sweden: Will the Pendulum Swing Back? Sänds otextat.