VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Viveka Adelswärd

Del 15 av 18 - Jacques d'Adelswärd Fersen

Denna video är giltig från 2015-11-11 kl. 19:30 och tills vidare

Viveka Adelswärd är professor vid Linköpings Universitet och har nu givit ut en ny bok om sin avlägsne släkting Jacques d'Adelswärd Fersen. Han var adlig, rik och lättjefull och tog sitt liv som 43-åring med hjälp av ett glas champagne och massor av kokain. Vem var denne franske författare med det svenskklingande namnet? Viveka Adelswärd berättar för Peter Luthersson.

Producerat vid Bokmässan i Göteborg 2014.