VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Agneta Rahikainen

Del 11 av 18 - Edith Södergran

Denna video är giltig från 2015-10-14 kl. 19:30 och tills vidare

Agneta Rahikainen har studerat Edith Södergran alltsedan 1990-talet. I sin nya bok "Kampen om Edith" berättar hon om kvinnan och författaren bakom myten. Edith Södergran var förtegen om sitt privatliv och förstörde själv brev och manuskript. När hon dog var fältet alltså fritt för spekulation och mytbildning. Den biografiska litteraturen tog fasta på myterna om den "långsamt döende, missförstådda" poeten och hennes dikter lästes som en poetisk dagbok. Agneta Rahikainen berättar för Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2014.