VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Dick Harrisson

Del 10 av 18 - Trettioåriga kriget

Denna video är giltig från 2015-10-07 kl. 19:30 och tills vidare

Professor Dick Harrisons nya bok "Ett stort lidande har kommit över oss" är den första boken på svenska som tar ett helhetsgrepp på det väldiga Trettioåriga kriget och inte bara följer ett enda spår. För oss svenskar är trettioåriga kriget förknippat med Gustav II Adolfs död vid Lützen 1632 och de »fornstora dar« då landet blev en stormakt. I Tyskland framställs kriget på ett helt annat sätt. Spanjorerna har sin version, fransmännen sin liksom danskar, holländare, österrikare, schweizare, tjecker, italienare, portugiser, kroater och ungrare. Här berättar Dick Harrisson för Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2014.