VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 1 av 8: Estland - från svensktid till oberoende

Denna video är giltig från 2015-11-19 kl. 21:00 och tills vidare

Estlands ambassadör i Finland och tidigare i Sverige, Margus Laidre, berättar om gemensam historia.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.