VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 12 av 18: Går det att stoppa IS?

Denna video är giltig från 2015-11-22 kl. 20:00 och tills vidare

Jessica Stern är politisk konsult, föreläsare och verksam vid Harvards universitet. Hon undervisar statliga myndigheter om säkerhetsfrågor relaterade till terrorism och är medlem av Council on Foreign Relations i USA. Hon är medförfattare till boken ISIS: The State of Terror. Här samtalar hon med Renate Larssen.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.