VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Axel Odelberg

Del 4 av 18

Denna video är giltig från 2015-08-26 kl. 19:30 och tills vidare

Axel Odelbergs senaste bok har titeln Med kungen som verktyg och handlar om den stora försvarsstriden 1914. Huvudrollsinnehavare var ledande politiska makthavare i regering och opposition, som Karl Staaff och Arvid Lindman, men också kung Gustaf V och upptäckarhjälten Sven Hedin med flera. Hedin utövade, alltifrån stridens början och fram till och med kungens borggårdstal, ett avgörande inflytande över händelserna. Lotta Gröning ställer frågorna.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 på Bokmässan i Göteborg.