VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - Mikael Holmström

Del 6 av 14

Denna video är giltig från 2015-11-23 kl. 20:00 och tills vidare

Mikael Holmström är en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska reportrar. Han har varit verksam 25 år vid Svenska Dagbladet och sedan 2015 vid Dagens Nyheter. Han är sedan 2007 ledamot både i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. För sin bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser tilldelades Mikael Holmström 2012 års Guldspade. Boken har nu släppts i utökad version och han talar om det nya kalla kriget som brutit ut 2014 efter Rysslands annektering av Krim, här med PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2015.