VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från idyll till idéer - Del 2 av 3

Denna video är giltig från 2015-09-18 kl. 10:00 och tills vidare

Partierna aktar sig för att störa väljarna med nya idéer, men att det är vindstilla idag behöver inte betyda att det blir stiltje i morgon. Vilka idéer hör morgondagen till? Ett seminarium från Engelsbergs herrgård, februari 2014. Moderator är PJ Anders Linder, chefredaktör för Axess magasin.

Medverkande: Magnus Henrekson om Utanförskapet och nya idéer, Maria Eriksson om Bortom välfärdsstaten samt Mauricio Rojas om Socialismens återkomst.

Producerat av Svenska Filmbolaget i februari 2014