VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 2 av 8: Estland som svensk provins

Denna video är giltig från 2015-11-26 kl. 21:00 och tills vidare

Tallinn (Reval) anslöts till Sverige under Erik XIV:s tid och därmed inleddes den tid som ibland kallats "den gamla goda svensktiden". Professor Kari Tarkiainen berättar.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.