VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 13 av 18: Hur krig tjänar Putins Ryssland

Denna video är giltig från 2015-11-29 kl. 20:00 och tills vidare

Gregory Feifer är journalist, författare och tidigare Moskvakorrespondent. Han har skrivit boken The Great Gamble, om Sovjets krig i Afghanistan som fått mycket uppmärksamhet samt boken Russians. Han arbetar just nu på en bok om anti-amerikanism i Ryssland, Kina, Tyskland och Egypten. Feifer intervjuas här av Mattias Hessérus.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.