VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 3 av 8: Svenska i Estland fram till andra världskriget

Denna video är giltig från 2015-12-03 kl. 21:00 och tills vidare

Rågerviken är ett område i Estland som hade svensk bosättning fram till 1944. Gymnasieadjunkten Jörgen Hedman vid Tyska skolan i Stockholm berättar om estlandssvenskarnas historia.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.