VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 14 av 18: Nya ryska krig

Denna video är giltig från 2015-12-06 kl. 20:00 och tills vidare

Lilia Shevtsova är politisk analytiker och senior fellow vid Brookings Institution i Washington och associate fellow vid Chatham House i London. Hon är författare till flera böcker om rysk politik och har behandlat det moderna Ryssland och dess utmaningar i Putin's Russia. Här intervjuas hon av Thomas Gür.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.