VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 4 av 8: Svenska herrgårdar i Estland

Denna video är giltig från 2015-12-10 kl. 21:00 och tills vidare

Herrgården Kolk är ett resultat av 1500-talets bygg-boom. Arkitekt var bland andra Magnus Gabriel De la Gardie. Konsthistorikern och docenten Inga Lena Ångström Grandien berättar om herrgårdar och unika porträttsamlingar.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.