VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 15 av 18: Slagen om historien

Denna video är giltig från 2015-12-13 kl. 20:00 och tills vidare

Michael Weiss är amerikansk journalist och skriver regelbundet för publikationer som The Wall Street Journal, The Weekly Standard, The Daily Telegraph samt Slate. Hans studier om Rysslands propagandakrig och IS-krigföring har rönt stor internationell uppmärksamhet. Weiss samtalar här med PJ Anders Linder.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.