VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland

Del 1 av 4

Denna video är giltig från 2015-12-15 kl. 10:20 och tills vidare

Del 1 av 4. I det första programmet diskuterar Henrik Meinander, Torkel Jansson och Nils Erik Forsgård Sverige och Finland ur ett historiskt perspektiv. Bland annat beskrivs den finsk-svenska gemenskapen efter 1809, demokratins drivkrafter diskuteras och Forsgård beskriver österbottningen Anders Chydenius som en martyr för friheten.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.