VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland

Del 2 av 4

Denna video är giltig från 2015-12-16 kl. 13:30 och tills vidare

Del 2 av 4. I den andra seminariedelen diskuterar Mikael Wigell och Charly Salonius-Pasternak säkerhetsläget och det geoekonomiska läget i området. Är Rysslands geoekonomiska intressen ett hot eller en möjlighet för Finland och Sverige? Och hur ser den finska synen på försvarssamarbetet med Sverige egentligen ut?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.