VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 5 av 8: Den gamla goda svensktiden i Estland

Denna video är giltig från 2015-12-17 kl. 21:00 och tills vidare

Fil dr Mart Kuldkepp, lektor i moderna skandinavisk historia vid University College i London, berättar om hur esternas varma känslor gentemot Sverige bestått.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.