VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sverige och Finland

Del 4 av 4

Denna video är giltig från 2015-12-18 kl. 13:10 och tills vidare

Del 4 av 4. Avslutningsvis diskuteras den finsk-svenska kulturen av Jan Mosander och Jörn Donner. Hur är det att vara finsk immigrant i Sverige?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.