VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Den fria viljan och hjärnvetenskapen

Denna video är giltig från 2015-12-22 kl. 21:00 och tills vidare

Michael S. Gazzaniga samtalar med Susan Blackmore om Den fria viljan och hjärnvetenskapen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.