VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 6 av 8: Korståg, kolonisation och katastrof

Denna video är giltig från 2015-12-24 kl. 21:00 och tills vidare

Ny historisk och arkeologisk forskning har gjort det möjligt att i detalj rekonstruera hur de tidiga korstågen till Estland under ledning av ärkebiskopen Andreas Sunesson gick till. Om det talar Jonathan Lindström.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.