VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Individ, stat och klan

Denna video är giltig från 2015-12-25 kl. 06:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Där rättsstaten inte fungerar skaffar sig människor skydd på annat sätt: med hjälp av släkten eller klanen. Individens frihet kräver alltså en stat som är stark nog att begränsa klanernas makt. Det menar rättshistorikern Mark S. Weiner, vars uppmärksammade bok om individ, stat och klan nu kommer ut på svenska under titeln Klanvälde. Weiner konstaterar att frågan om klanernas betydelse fått särskild aktualitet dels av utrikespolitiska skäl, dels på grund av att fler människor från samhällen med klankultur flyttar till Väst. Professor Weiner samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.