VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

150 år av näringsfrihet

Del 3 Internationalisering

Denna video är giltig från 2015-08-26 kl. 18:00 och tills vidare

Del 3 av 4. I dag är det inget speciellt med telefonen eller mobilen, men för hundra år sedan var den en del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson, som snabbt kom att internationaliseras. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström.

Ericsson var ett av de svenska företag som inom loppet av ett par år vid 1800-talets slut tog långa kliv upp på förädlingsstegen, samtidigt som de expanderade och blev verksamma på en fri global marknad.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014  i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.