VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess - Om krig

Del 17 av 18: Den nationella säkerhetens osäkerheter

Denna video är giltig från 2015-12-27 kl. 20:00 och tills vidare

Andrew Preston är docent i historia och specialiserad på amerikansk utrikespolitik och internationella relationer. Han har skrivit både om Nixon och Vietnamkriget och om religionens roll i amerikansk utrikespolitik. Preston skriver också regelbundet för internationell dags- och fackpress. Han samtalar här med Niklas Ekdal.

Global Axess 2015 handlar om krig som är en kraft som både bygger och river civilisationer. Vi frågar oss vad som driver väpnad konflikt, vilken roll kriget har spelat i skapandet av samhällen och vad kriget säger om den mänskliga naturen.

Programmet är inspelat vid Engelsbergseminariet 2015 av Svenska Filmbolaget.