VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 7 av 8: Humboldts idé

Denna video är giltig från 2015-12-31 kl. 21:00 och tills vidare

Wilhelm von Humboldt var universitetsprofessor och fick Berlins universitet uppkallat efter sig 1810. Än idag utgör Humboldts idéer om bildning, akademisk frihet och föreningen av forskning och utbildning bärande akademiska värden. Docent Johan Östling reflekterar i denna föreläsning över universitets idé.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.