VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från krig till fred till krig

Del 1: Krig som mål och mening

Denna video är giltig från 2016-01-05 kl. 13:45 och tills vidare

Del 1 av 3. Gunnar Åselius talar om kriget som politiskt instrument och den svenska erfarenheten, Fredrik Thisner går igenom perspektiv på den tidigmoderna statens framväxt och Åsa Karlsson lyfter fram en kung i rök och damm - om Karl XII och kriget.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.