VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

150 år av näringsfrihet

Del 1 Näringsfriheten införs

Denna video är giltig från 2015-08-12 kl. 18:00 och tills vidare

Del 1 av 4. Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till i detta första program av fem.

Under samma tid infördes folkskolan, skråtvånget slopades, en ny aktiebolagslag infördes, inrikes passtvång avskaffades, järnvägens stambanor byggdes, fondbörsen öppnade och tvåkammarriksdagen infördes. Det var början på en myckt framgångsrik period för Sverige. En av de drivande personerna bakom bland annat näringsfriheten var finansministern i dåvarande ministären; Johan August Gripenstedt.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria