VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från krig till fred till krig

Del 2: I krigets skugga

Denna video är giltig från 2016-01-06 kl. 13:50 och tills vidare

Del 2 av 3. Martin Hårdstedt talar om fyra fästningar - svensk försvarsdoktrin och utrikespolitiskt agerande under 1800-talet. Därefter diskuterar Niclas Sennerteg den svenska neutraliteten under två världskrig - om kontinuitet och mönster. Avslutningsvis talar Mikael Holmström om Sveriges osäkra säkerhetspolitik efter Pragkuppen 1948 och Krimkuppen 2014.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.