VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Tallinn

Del 8 av 8: Den komplicerade historieskrivningen

Denna video är giltig från 2016-01-07 kl. 21:00 och tills vidare

Den 9 maj betraktar vi som andra världskrigets slut men för ester är den 9 maj början på en ny ockupation. Professor Marek Tamm vid Tallinns universitet håller föreläsning om komplexa förhållningssätt till historiska händelser.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.