VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Museums of the World

The History of an Idea

Denna video är giltig från 2016-01-11 kl. 23:30 och tills vidare

Del 1 av 3. Talare: Bruce J. Altshuler - Collections, Audience, and Enlightenment, Anna Bergqvist - Value and Perspective in the Museum: A Philosophical Approach to Museums Narrative, Roy MacLeod - The 'Museum Idea' and the Pacific: Reflections on the Transmission of an Idea, an Institution, and an Ideology, Bettina Habsburg-Lothringen - Museums in Transition: A Closer Look at the German-Speaking Countries.

Detta seminarium samlade forskare, experter och journalister för att skapa en dynamisk diskussion om den grundläggande idén om museet och dess historiska utveckling och betydelse samt öka förståelsen för museers påverkan på kunskap produktion, kultur och värderingar.

Inspelat på Engelsbergs herrgård 4 mars 2015.