VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Museums of the World

Representative Examples

Denna video är giltig från 2016-01-12 kl. 23:50 och tills vidare

Del 2 av 3. Talare: Tim Knox - How Successfully do Private Collections Become Public Museums?, Heather Ewing - The Smithsonian Institution: Defining a National Museum System for the United States, Mario Schulze - A Short History of the Thing on Display 1960-2000.

Detta seminarium samlade forskare, experter och journalister för att skapa en dynamisk diskussion om den grundläggande idén om museet och dess historiska utveckling och betydelse samt öka förståelsen för museers påverkan på kunskap produktion, kultur och värderingar.

Inspelat på Engelsbergs herrgård 4 mars 2015.