VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Museums of the World

Problems, innovation and reanalysis for the future

Denna video är giltig från 2016-01-13 kl. 23:50 och tills vidare

Del 3 av 3. Talare: Naman P. Ahuja - The Museum as Defender of Religious Pluralism, Patricia Falguières - Future Perfect Tense: On Museum's Temporality, Daniel Birnbaum - The Idea of the Open Museum - Beyond a Monolithic Notion of Art. Moderator: Jasper Sharp.

Detta seminarium samlade forskare, experter och journalister för att skapa en dynamisk diskussion om den grundläggande idén om museet och dess historiska utveckling och betydelse samt öka förståelsen för museers påverkan på kunskap produktion, kultur och värderingar.

Inspelat på Engelsbergs herrgård 4 mars 2015.