VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kulturarv under hot

Museernas roll i krig och konflikt. Del 2 av 2

Denna video är giltig från 2016-01-17 kl. 21:00 och tills vidare

I del 2 av "Kulturarv under hot" är ämnet museernas roll under och efter konflikter. Markus Hilgert, Near East Museum i Berlin, talar om bevarandet av Iraks och Syriens kulturarv som nya utmaningar för en offentlig expertinstitution. Sedan talar Jonathan Tubb från British Museum i Storbritannien om förberedelser för efterdyningar. Därefter Neil Brodie, University of Glasgow i Storbritannien, om det vetenskapliga engagemanget för illegalt sålda kulturföremål.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.