VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok

Del 3 av 18 Örjan Berner

Denna video är giltig från 2015-08-19 kl. 19:30 och tills vidare

Örjan Berners bok Härskarna i Kreml är en gedigen genomgång av vilka som styrt i Ryssland sedan Sovjets kollaps. Den tar sin utgångspunkt i dramatiken kring maktkampen mellan Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin, men leder vidare till Vladimir Putins auktoritära Ryssland. Var Sovjetunionens upplösning ödesbestämd av det socialistiska systemets kollaps och de nationella spänningarna inom det väldiga imperiet? Eller var den resultat av politiska misstag i Kreml och västmakternas påtryckningar? Lotta Gröning ställer frågorna till Örjan Berner.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan 2014 i Göteborg.