VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Högskola med växtvärk

Varför högre utbildning?

Denna video är giltig från 2016-01-22 kl. 00:10 och tills vidare

Del 1 av 3. Talare: Svante Nordin - Efter 68. Studentpolitik och akademisk kultur, Gunnar Wetterberg - Högre utbildning som ideal och verklighet, Tobias Krantz - Arbetsgivarnas drömstudenter. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. I riksdag och regering hoppas man att den ska skapa tillväxt och göra Sverige till en vinnare i den globaliserade ekonomin (och kan den bidra till att hålla arbetslösheten nere är det förstås ännu bättre). Lokalpolitiker drömmer om att högskolan ska vitalisera bygden och förmå ungdomarna att stanna kvar. Företrädare för fackföreningar och professioner kräver fler utbildningsår för att få ökad prestige och höja löneläget. För högskolornas ledningar innebär fler studenter större samlade resurser och fler tjänster för lärare och administratörer. Rektorerna får större pastorat.

Frågan är om studenter, lärare och forskare har skäl att känna samma entusiasm. Hur förändras deras situation av utvecklingen, och vad gör expansionen med själva universitetslivet?