VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historien om förfallet

Vart tar minnet vägen?

Denna video är giltig från 2016-01-26 kl. 19:30 och tills vidare

Förfallet följer människan genom livet och historien. Det kan gälla kroppen, naturen, ekonomin eller kulturen. Ett modernt problem är minnets förfall, alltså att enorma mängder information går förlorade på internet. En som är riktigt orolig för detta är IT-forskaren Michael Nelson från Virginia, som vi möter i det här avsnittet av serien tillsammans med Niklas Ekdal.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015